Aanmelden
geen wachtlijst!

ZaZ Welzijn neemt deel aan het GRIP-team!

24 september 2021

Het GRIP-team is een samenwerkingsverband tussen Ambiq, Mediant, Accare, het Leger des Heils, Jarabee en sinds kort dus ook ZaZ Welzijn. Dit samenwerkingsverband is in 2011 ontstaan op initiatief van Gemeente Hengelo. Elke organisatie leent één ervaren werker uit en samen vormen zij een team gezinscoaches. GRIP levert zorg en coördinatie aan multiproblemgezinnen in Hengelo. Hun opdracht: ‘Doe wat nodig is voor deze gezinnen en ga zo nodig dwars door schotten heen om dit te realiseren’. Onze collega Linda Rooselaar is namens ZaZ Welzijn onderdeel van het GRIP-team.