Aanmelden
geen wachtlijst!

Werkwijze

Integratie van zorg, participatie en jobcoaching

ZaZ Welzijn bestaat uit een geïntegreerd aanbod van zorg, participatie en jobcoaching. Iedere cliënt kan instappen op het onderdeel waarin de hulpvraag op dat moment het grootst is. De werkwijze kenmerkt zich door een nauwe verbinding van twee professionals (duo structuur).

Een sociaal werker in combinatie met een erkende jobcoach moeten ervoor zorgen dat de cliënt de juiste aandacht krijgt op de specifieke gebieden waar hij of zij problemen ervaart. Binnen de ondersteuning wordt aandacht geschonken aan de persoonlijke situatie van de cliënt en daar waar mogelijk tegelijkertijd aan zijn of haar werksituatie. Door tegelijk aandacht te hebben voor de leef-, woon- en werksituatie van de cliënt is ZaZ Welzijn van mening dat de cliënt sneller en effectiever kan participeren in de maatschappij.

ZaZ Welzijn streeft met haar werkwijze naar een zo integraal en domein overstijgend mogelijke benadering van de ondersteuningsvraag van mensen met een beperkte zelfredzaamheid en participatie. Dit leidt tot een betere kwaliteit van ondersteuning en biedt mogelijkheden tot een meer doelmatige uitvoering.

Iedereen doet mee

De werkwijze sluit nauw aan bij de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. De hervormingen binnen het sociale domein zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Bij het inzetten van ZaZ Welzijn worden de volgende resultaten gegarandeerd:

  • Meer mensen met een ondersteuningsbehoefte kunnen worden geholpen
  • Meer mensen doen mee
  • Minder uitkeringsgerechtigden
  • Kwalitatief betere ondersteuning
  • Goedkopere ondersteuning