Aanmelden
geen wachtlijst!

Aanbod wonen

Ondersteuning bij zelfstandig leven

ZaZ Welzijn is een welzijns- en gezondheidszorginstelling gespecialiseerd in zorg thuis, waarbij oog voor re-integratie ons onderscheidt. Wij begeleiden iedereen met een hulpvraag in de thuissituatie. Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet en dat problemen worden opgelost die ervoor zorgen dat je (tijdelijk) niet mee kunt doen.

ZaZ Welzijn is dé specialist op het gebied van ambulante hulpverlening.

Ambulante hulpverlening wordt ook wel ondersteuning bij zelfstandig leven genoemd. De ondersteuning heeft als doel je zelfredzaamheid te vergroten en zal voornamelijk gericht zijn op het aanleren van praktische vaardigheden en het aanreiken van handvatten.

Voor wie?
Voor alle mensen die zelfstandig wonen met een ondersteuningsbehoefte.

Van eenvoudige en korte begeleiding, tot intensieve en complexe
ondersteuning bij zelfstandig leven, om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 – Jouw thuis, jouw toekomst!

Met THUUS creëren we een veilige en ondersteunende thuisbasis voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar in de gemeenten Enschede, Losser en Oldenzaal. Onze missie is: het bieden van een stevig fundament waarop jongeren de kennis en vaardigheden kunnen aanleren die van belang zijn voor een volledig zelfstandig leven.

Voor sommige jongeren is het pad naar zelfstandigheid hobbelig waardoor zij niet langer thuis kunnen wonen, hetzij door omstandigheden met ouder(s)/verzorger(s). Of jongeren die niet meer passen binnen de reguliere 24-uurs (jeugd)zorg. Wij begrijpen dat elke jongere unieke behoeften heeft en daarom bieden we persoonlijke ondersteuning die afgestemd is op de individuele situatie. Of het nu gaat om het aanleren van praktische vaardigheden, het bevorderen van persoonlijke groei of het overwinnen van uitdagingen.

Wij geloven in flexibiliteit en maatwerk. Daarom bieden we ondersteuning op verschillende momenten in de week, afhankelijk van de individuele ondersteuningsbehoefte van elke jongere. Door samen te werken, streven we ernaar een positieve impact te hebben op hun leven en hen voor te bereiden op een zelfstandige toekomst.

Om deel te kunnen nemen dient het volgende van toepassing te zijn:

  • Jongeren vanaf 16 tot 27 jaar;
  • Mate van zelfstandigheid is groot;
  • Problematiek vraagt geen 24-uurs zorg;
  • Problematiek moet beheersbaar zijn met maximaal 4 uur ondersteuning per week;
  • Geen sprake van (hard)drugsverslaving.

Onze samenwerkingspartners binnen deze woonprojecten zijn:

  • WoonStAP Enschede (gemeente Enschede): kamers met gedeelde faciliteiten voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar en studio’s voor jongeren vanaf 23 jaar
  • Gemeente Losser: kamers met gedeelde faciliteiten voor jongeren tussen de 18 tot 23 jaar.
  • Gemeente Oldenzaal: kamers met gedeelde faciliteiten voor jongeren tussen de 18 tot 23 jaar.

Ervaring Jennifer
ZaZ Welzijn heeft mij veel hulp geboden die ik nergens anders had kunnen vinden. Ze hebben mijn situatie optimaal verbeterd door mij te huisvesten in een omgeving waarin ik weer verder kon en niet stil bleef staan in de problemen die ik thuis had. De vrijheid en hulpverlening hebben me nog zelfstandiger gemaakt waardoor de uitstroom gemakkelijker wordt en ik helemaal op eigen kracht verder kan.

Meer informatie of aanmelden voor Woonstap Jongeren:

Aanmeldingen voor de gemeente Enschede verlopen via WoonStAP. Zij zijn bereikbaar op 053 481 79 00 of via woonstap@enschede.nl

Aanmeldingen voor de gemeente Losser verlopen via Wijz. Zij zijn bereikbaar op 053 537 74 00 of via wijz@losser.nl

Aanmeldingen voor de gemeente Oldenzaal verlopen via het Sociaal Plein. Zij zijn bereikbaar op 0541 58 81 00 of via sociaalplein@oldenzaal.nl

Wij bieden ook gezinsondersteuning

Soms ben je op zoek naar dat steuntje in de rug om te zorgen dat er weer rust is thuis. Op het gebied van bijvoorbeeld financiën en gezondheid maar ook op het gebied van opvoeding. Hoe ga je om met je veeleisende peuter of je niet zo gezellige puber? Soms weet je gewoon even niet meer hoe je het allemaal moet regelen met de kinderen. Krijg weer grip op de problemen waar jullie als gezin tegenaanlopen. ZaZ Welzijn kan hierbij helpen door het inzetten van (ambulante)gezinsondersteuning. Hiervoor hebben wij speciaal opgeleide hulpverleners.

Vraag ons naar de mogelijkheden.

Terug
Contact opnemen
Uw gegevens