Aanmelden

Aanbod wonen

Ondersteuning bij zelfstandig leven

ZaZ Welzijn is een welzijns- en gezondheidszorginstelling gespecialiseerd in zorg thuis, waarbij oog voor re-integratie ons onderscheidt. Wij begeleiden iedereen met een hulpvraag in de thuissituatie. Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet en dat problemen worden opgelost die ervoor zorgen dat je (tijdelijk) niet mee kunt doen.

ZaZ Welzijn is dé specialist op het gebied van ambulante hulpverlening.

Ambulante hulpverlening wordt ook wel ondersteuning bij zelfstandig leven genoemd. De ondersteuning heeft als doel je zelfredzaamheid te vergroten en zal voornamelijk gericht zijn op het aanleren van praktische vaardigheden en het aanreiken van handvatten.

Voor wie?
Voor alle mensen die zelfstandig wonen met een ondersteuningsbehoefte.

Van eenvoudige en korte begeleiding, tot intensieve en complexe
ondersteuning bij zelfstandig leven, om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Project Woonstap Jongeren

In samenwerking met Wijkteams Enschede en de gemeente Losser heeft ZaZ Welzijn woonruimte voor jongeren (van 17 tot 27 jaar) in Enschede en Losser. Het doel van deze samenwerking is jongeren een veilige thuisbasis te bieden waarin kennis en vaardigheden kunnen worden aangeleerd die nodig zijn om zelfstandig te wonen. Het gaat hierbij om jongeren die door omstandigheden niet meer bij ouder(s)/verzorgers of in het eigen netwerk kunnen wonen. Of het zijn jongeren die niet (langer) passen in de regulier 24 uurs (jeugd)zorg maar nog niet zelfstandig kunnen wonen gezien hun leeftijd en/of gebrek aan vaardigheden.

ZaZ Welzijn heeft voor verschillende leeftijdscategorieën woonruimten in Enschede en Losser. Het gaat hier veelal om woningen waarin 3 tot 4 kamers beschikbaar zijn. Voor de leeftijdscategorie 23+ zijn er in Enschede studio’s die gehuurd kunnen worden van ZaZ Welzijn. De jongeren ontvangen wekelijks op verschillende momenten, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte, ondersteuning en worden begeleid naar eigen passende woonruimte wanneer zij hieraan toe zijn.

Om deel te kunnen nemen zijn de volgende inclusiecriteria van toepassing:

  • Jongeren vanaf zeventien jaar;
  • Mate van zelfstandigheid is groot;
  • Problematiek vraagt geen 24 uurs zorg in de nabijheid;
  • Problematiek moet beheersbaar zijn met maximaal 4 uur ambulante begeleiding per week, eventueel in combinatie met psychische/psychiatrische behandeling.

Ervaring Jennifer
ZaZ Welzijn heeft mij veel hulp geboden die ik nergens anders had kunnen vinden. Ze hebben mijn situatie optimaal verbeterd door mij te huisvesten in een omgeving waarin ik weer verder kon en niet stil bleef staan in de problemen die ik thuis had. De vrijheid en hulpverlening hebben me nog zelfstandiger gemaakt waardoor de uitstroom gemakkelijker wordt en ik helemaal op eigen kracht verder kan.

Meer informatie of aanmelden voor Woonstap Jongeren

Voor meer informatie neem contact op met ons algemene nummer 053 2032036

Aanmeldingen voor de gemeente Enschede verlopen via Wijkteams Enschede. Zij zijn bereikbaar op 053 4817900 of via info@wijkteamsenschede.nl.

Aanmeldingen voor de gemeente Losser verlopen via Wijz.  Zij zijn bereikbaar op 053 5377400 of via wijz@losser.nl.

Wij bieden ook gezinsondersteuning

Soms ben je op zoek naar dat steuntje in de rug om te zorgen dat er weer rust is thuis. Op het gebied van bijvoorbeeld financiën en gezondheid maar ook op het gebied van opvoeding. Hoe ga je om met je veeleisende peuter of je niet zo gezellige puber? Soms weet je gewoon even niet meer hoe je het allemaal moet regelen met de kinderen. Krijg weer grip op de problemen waar jullie als gezin tegenaanlopen. ZaZ Welzijn kan hierbij helpen door het inzetten van (ambulante)gezinsondersteuning. Hiervoor hebben wij speciaal opgeleide hulpverleners.

Vraag ons naar de mogelijkheden.

Zelfstandigheidstraining
In je eigen woning!

Op eigen benen staan, maar wel de ondersteuning krijgen die je nodig hebt. ZaZ Welzijn biedt jou hierbij de gelegenheid om net zoals iedere jongere te leren, (met vallen en opstaan) zo zelfstandig als mogelijk je leven te leiden.

Voor wie?
Jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar met en ondersteuningsbehoefte op het gebied van zelfstandig wonen.

Heb je nog geen eigen woning?
Dan adviseren we jou om je direct in te schrijven bij woningbouwverenigingen in jouw buurt. Mocht je dit moeilijk vinden dan helpen we jou hier natuurlijk bij.

MijnEigenPlan

ZaZ Welzijn vindt het belangrijk dat mensen met een beperking of
ondersteuningsbehoefte zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van
professionele ondersteuning. Daar waar ICT/Apps ondersteuning kunnen bieden worden deze zo goed als mogelijk ingezet.

Een van deze voorbeelden is het programma Mijneigenplan.nl

Wat is MijnEigenPlan?

De MijnEigenPlan website en de app op jouw telefoon of tablet ondersteunen je bij je dagelijkse routine!

Via je eigen omgeving op mijneigenplan.nl maak je een weekplanning. Je geeft daarin aan wanneer je een melding wilt krijgen. Ook kun je hulpjes toevoegen. Daardoor kun je bij de activiteit precies zien wat je moet doen. Deze hulpjes bestaan uit (gesproken) tekst, afbeeldingen, stappenplannen of video’s.

Door de app krijg je via je telefoon seintjes en krijg je de hulpjes in beeld. Door speciale stickers te gebruiken, krijg je op de juiste plek het juiste stappenplan te zien. Met MijnEigenPlan heb je een praktisch hulpmiddel dat je meteen kunt gebruiken!

Terug
Contact opnemen
Uw gegevens